Lieve Weymeis' officiële webstek

In dit type training ligt de focus meer dan in groepstraining op de noden van de deelnemer(s) en het bedrijf. Niet iedereen heeft behoefte aan training over dezelfde onderwerpen. Dit type training is vooral aangewezen bij geavanceerde coaching, meer dan bij basistraining. Reden is dat het niveau van de verworven vaardigheden sterk verschillend kan zijn vanwege eerdere trainingen en/of ervaring bij het ontwikkelen van Captivate projecten. Een training uitsluitend gebaseerd op voorbeeldprojecten ontwikkeld door de trainer is dan niet de meest efficiënte manier om de vaardigheden naar een hoger niveau te tillen. Training die uitgaat van de projecten waaraan de deelnemer op dat moment werkt of gewerkt heeft, spaart niet enkel tijd (inleven in onbekende projecten) maar verhoogt de inbreng van de gecoachte deelnemer(s) en normaal ook de interesse.

Het ligt voor de hand dat dit type training start met een test en een intakegesprek.  De projecten in opbouw (of afgewerkt) worden gescreend om de gebruikte workflows te herkennen. Op basis van die screening worden onderwerpen voorgesteld, om die projecten interessanter te maken. Ik edit één of meer bestaande projecten, en op basis daarvan worden trainingsessies (2-3 u) georganiseerd. De aangebrachte technieken worden door de deelnemers ingeoefend in de tijd tussen die contactsessies. Dat betekent dat die sessies heel interactief zijn, met focus op probleemoplossing. Ideeën voor de volgende sessie worden in samenspraak met de deelnemer(s) gekozen. Indien het een basistraining betreft (wat ook mogelijk is op een gepersonaliseerde wijze), zal ik eerder het voortouw bij de start nemen, maar indien mogelijk zal de inspraak met de duur van de training toenemen.

Voor alle duidelijkheid: deze training kan door een (kleine) groep deelnemers worden gevolgd, op voorwaarde dat ze betrokken zijn bij het ontwikkelen van een zelfde type e-Learning cursussen.