Lieve Weymeis' officiële webstek

Mijn ideeën over software training

Op basis van circa 25 jaar ervaring als trainer in software toepassingen heb ik deze aandachtspunten gedistilleerd:

  • Een training heeft nauwelijks effect indien de cursist geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn leerproces.
  • Stap-voor-stap handleidingen zijn nuttig maar zijn minder belangrijk dan het verwerven van inzicht. Enkel inzicht maakt het mogelijk het geleerde te vertalen naar nieuwe situaties.
  • Passieve leermiddelen zoals tekst en video zijn niet zo efficiënt als interactieve leermiddelen, waaronder zelftesten.
  • Software training werkt wonderwel in een omgekeerde klas (flipped class) setting. Contactmomenten met een trainer (wat een luxe is) dienen gebruikt te worden voor probleemoplossingen en diepgaander verkenning van de software. Verspil geen tijd aan het inoefenenvpoor o van routinehandelingen die makkelijk op zelfstandige basis kunnen worden verworven.
  • Vergeet niet dat zowel trainer als cursist mensen zijn, voor wie het sociale aspect heel belangrijk is. Moedig het uitwisselen van ervaringen en 'peer learning' tussen de cursisten aan. Emoties zijn heel belangrijk tijdens de contactmomenten.
  • Cursisten worden gemakkelijker geboeid door het ontwikkelen van projecten die bij hun situatie aanleunen dan van 'ingeblikte' projecten door de trainer die ver van hun bed zijn. Personalisering is ideaal.

Deze punten hou ik steeds voor ogen zowel tijdens een live- als tijdens een onlinetraining .